Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen schoonheidssalon Beauty Corner en de klant waarop schoonheidssalon Beauty Corner deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover voor deze voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk geen afwijking is vastgelegd.

2. Verrichte inspanningen

De behandelingen bij schoonheidssalon Beauty Corner worden naar beste inzicht en in overeenkomst met de eisen van een goed vakmanschap en op basis van de op dat moment bekende niveau van wetenschap uitgevoerd. Schoonheidssalon Beauty Corner verplicht zich tot en voor zover het redelijker wijs mogelijk is, de klant te informeren over de financiële consequenties van de te uitvoeren behandelingen en/of aanvullingen hierop.

3. Afspraken

De klant dient bij verhindering van een afspraak dit zo snel mogelijk kenbaar te maken, echter uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak. Het verzetten of annuleren van een afspraak wordt alleen geaccepteerd indien dit telefonisch is doorgegeven via de hiervoor bekende telefoonnummer. Indien deze verplichting door de klant niet of niet tijdig wordt nagekomen heeft schoonheidssalon Beauty Corner het recht om 50% voor de afgesproken transactie in rekening te brengen.

Bij het te laat verschijnen van de klant met meer dan 10 minuten en minder dan vijftien minuten mag schoonheidssalon Beauty Corner de behandeling inkorten met de tijd evenredig aan de vertragende starttijd. Het te berekenen bedrag voor deze transactie zal ongewijzigd blijven.

Bij het te laat verschijnen van de klant met meer dan 15 minuten mag schoonheidssalon Beauty Corner de behandeling annuleren en 50% voor deze transactie in rekening brengen.

Vergeet u de afspraak af te zeggen, dan zijn wij helaas genoodzaakt het gehele bedrag van de ingeplande behandeling(en) in rekening te brengen!

4. Betaling

Schoonheidssalon Beauty Corner vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de daarvoor bestemde websites en worden mondeling in de schoonheidssalon vermeld. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Aanbiedingen vermeld in advertenties en op de website zijn geldig als de aangegeven looptijd en / of zolang de voorraad strekt. Indien er additionele voorwaarden voor deze aanbiedingen van kracht zijn, zullen deze worden vermeld.

De klant dient voor het verlaten van de schoonheidssalon de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pintransactie te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

Voorafgaande aan de eerste transactie zullen persoonlijke gegevens aan de klant worden gevraagd. De klant mag aannemen dat er alleen gegevens gevraagd worden die voor het voeren van een bedrijfsadministratie en het uitvoeren van behandelingen noodzakelijk zijn. Deze persoonlijke gegevens worden vastgelegd in een daarvoor geautomatiseerd systeem.

Schoonheidssalon Beauty Corner handelt volgens de richtlijnen opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens bij het werken met de persoonlijke gegevens van de klant. Schoonheidssalon Beauty Corner zal deze persoonlijke gegevens van de klant niet verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming van de klant.

6. Geheimhouding

Schoonheidssalon Beauty Corner verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van de klant ontstaan tijdens transacties in de schoonheidssalon. Informatie wordt als vertrouwelijk behandelt indien dit door de klant is medegedeeld of als de informatie van dien aard is dat deze als vertrouwelijk kan worden aangenomen.

Op grond van wettelijke bepalingen of gerechtelijke uitspraken kan deze geheimhoudingsplicht komen te vervallen. Indien deze wettelijke of gerechtelijke bepaling van kracht is zal indien gevraagd de vertrouwelijke informatie aan de daarvoor vermelde instantie worden verstrekt.

7. Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon Beauty Corner is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook ontstaan doordat de uitvoerende behandelaar (ster) gehandeld heeft aan de hand van onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de klant. Relevante informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding e.d. dient voorafgaande aan een transactie bij de schoonheidssalon en daarmee ook bij de behandelaar (ster) bekend te zijn.

Schoonheidssalon Beauty Corner is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de klant.

8. Garantie

Schoonheidssalon Beauty Corner staat garant voor de kwaliteit van de geleverde producten en geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de producten. Mits de producten ongeopend en in de originele verpakking geretourneerd worden!

Indien het geleverd product een allergische reactie geeft op de huid van de klant is er reden tot retourneren van het product. Deze garantie vervalt indien:

  1. De klant andere producten gebruikt dan geadviseerd is door de behandelaar (ster).
  2. De klant de adviezen voor de thuisverzorging zoals besproken of geschreven in de adviesfolder niet opvolgt.
  3. De klant het advies niet opvolgt om binnen vijf werkdagen medische hulp te zoeken.
  4. De klant het product niet volgens de handleiding gebruikt.

Indien de klant niet tevreden is over het geleverde product, geldt er geen geld retour garantie. Indien er een geval van ontevredenheid optreed onder de vermelde voorwaarden kan het geleverd product geruild worden voor een ander product, echt binnen één week (7 dagen).

9. Beschadiging & diefstal

Schoonheidssalon Beauty Corner heeft het recht om in het geval van beschadigingen toegebracht door de klant aan de inrichting, apparatuur of producten van de schoonheidssalon een schadevergoeding te eisen van de klant.

In geval van diefstal is schoonheidssalon Beauty Corner genoodzaakt dit te melden bij de politie.

10. Klachten

In het geval van een klacht over een transactie moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelaar (ster). Er zal direct een oplossing voor uw klacht gezocht worden. Indien de klant niet tevreden is met de geboden oplossing moet de klant dit zo spoedig mogelijk echter binnen één week (7 dagen) schriftelijk melden bij de eigenaar van de schoonheidssalon. De eigenaar van de schoonheidssalon moet binnen één week antwoord geven. Indien de klacht op basis van feiten gegrond is, zal de schoonheidssalon de transactie opnieuw verrichten.

Indien de schoonheidssalon en klant niet tot overeenkomst kunnen komen wordt het geschil voorgelegd aan de geschillencommissie van de brancheorganisatie schoonheidsverzorging te noemen de ANBOS. De uitspraak van deze geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

11. Behoorlijk gedrag

De klant dient zich in de schoonheidssalon volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien na herhaaldelijke waarschuwingen de klant onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, kan de schoonheidssalon de klant de toegang tot de schoonheidssalon weigeren.

Indien het onbehoorlijk gedrag van dien aard is dat het verstoot tegen de wettelijke normen is schoonheidssalon Beauty Corner genoodzaakt dit te melden bij de politie.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen schoonheidssalon Beauty Corner en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geldig is ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Schoonheidssalon Beauty Corner is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van teksten door bezoekers op de website en kan de aansprakelijkheid hiervoor niet accepteren. Deze teksten zijn persoonlijke meningen van bezoekers en vertegenwoordigen op geen enkele manier de denk of handelswijze van schoonheidssalon Beauty Corner. Het plaatsen van auteursrechtelijk beschermt materiaal door bezoekers blijven de verantwoordelijkheid van de bezoekers.

Hiervoor kan schoonheidssalon Beauty Corner niet verantwoordelijk worden gehouden.

Schoonheidssalon Beauty Corner heeft links met andere websites, is echter niet aansprakelijk voor het handelen of de inhoud van deze websites.

Schoonheidssalon Beauty Corner vervaardigd en verspreid haar informatie met de uiterste zorgvuldigheid, echter kan de juistheid of volledigheid niet altijd garanderen. Schoonheidssalon Beauty Corner is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, ontstaan op welke manier dan ook door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie aangeboden op deze website. Reacties geplaatst om betrokken personen of bedrijven negatief af te schilderen worden zonder te communiceren verwijderd.

 

 

Privacy Statement
Uw privacy is bij ons in goede handen en altijd gegarandeerd. Al uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling. Uw gegevens worden niet aan derden worden verstrekt, verhuurd of verkocht.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken